คุณต้องการให้ อบต.แม่ตื่น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 4 )
28.57%
ไฟฟ้า ( 6 )
42.86%
น้ำประปา ( 0 )
0.00%
การสาธารณสุข ( 4 )
28.57%