ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล คิดเป็นจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อัตรา ร้อยละ 100

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งครบทุกครัวเรือน 100%


 

การประปาในหมู่บ้านใช้ระบบประปาภูเขา
 


 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
  (ไปรษณีย์เอกชน)      

บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่ง
  (ตั้งอยู่ ๗ หมู่บ้าน ใช้ระบบ PIN PHONE และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solarcell))


 

โรงสีชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 2,645,508 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com