หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
 


 


 


 ยุทธศาสตร์ที่ 1
  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกทั่วถึงพอเพียงบนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี การจัดวางผังเมือง หมู่บ้าน ตำบลที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ส่งเสริมเศรษฐกิจผสมผสาน และพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ตามพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ เพื่อแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาธรรมชาติการล่องแก่งล่องแพสู่ เขื่อนภูมิพล ทะเลสาบแม่ปิงที่เร้าใจ และสินค้าโอท๊อปของตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
  สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงชายแดนมีและสิทธิภาพในการสกัดกั้น และลดปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
  ส่งเสริมบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8
  บริหารจัดการท้องถิ่น และบริการสาธารณะ โดยยึดหลัดการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล หลักยุติธรรมและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
  ส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับพื้นฐานของประเทศ
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-841-1481
     
  จำนวนผู้เข้าชม 10,642,340 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10