ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
สังคมหมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการทำเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน


 

สำนักสงฆ์ จำนวน 15 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 4 แห่ง
 


   
โรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 3 แห่ง คือ

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โรงเรียนบ้านน้ำหอม

โรงเรียนบ้านน้ำหอม สาขาบ้านห้วยน้ำเย็น
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีจำนวน 3 ศูนย์ฯ คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลโค๊ะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลอตอ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำหวัน    
  โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน มีจำนวน ๕ โรงเรียน คือ
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลอตอ
 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ
 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี    
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มีจำนวน ๑๔ ศูนย์
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพระเจ้า
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านโบเก่
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพลู
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านพะละดอ
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านคำหวัน
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยกระทิง
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยสินา
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านมอป่า
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยดอกเกี๋ยง
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยสินาคี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยผาดำ
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยหมาบ้า
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยวัว
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยดินหม้อ
 


 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  (บ้านคำหวัน)

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
    จำนวน 5 แห่ง
  (บ้านห้วยน้ำเย็น, บ้านห้วยสินา, บ้านห้วยหมาบ้า, บ้านห้วยโป่ง,บ้านทีนามู)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 75


 

ล่องแพลำน้ำแม่ตื่น สู่ทะเลสาบแม่ปิง (เขื่อนภูมิพล)

น้ำตกห้วยโป่ง

เดินป่า ขับรถ ขี่ช้าง ชมป่า ชมเขา ชมลำน้ำแม่ตื่น ชมธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 2,645,549 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com