ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
ในพื้นที่หมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน อาศัยการเดินทางด้วยเท้าเป็นหลักจะใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้เป็นบางแห่งในฤดูแล้งเท่านั้น การขนส่งต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลกับการพัฒนาด้านการเมือง สภาพสังคมและเศรษฐกิจของราษฎรเป็นไปอย่างเชื่องช้า สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาจึงยากจน จึงมีการสร้างทางลำลอง โดยใช้แรงงานชาวบ้าน ขุดเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านหลัก และกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ และการส่งผลผลิตออกสู่ตลาด แต่ไม่สามารถดำเนินได้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้านเพราะพื้นที่บางส่วน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เส้นทางหลักที่ใช้สัญจรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คือ ถนนสายบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น - บ้านห้วยพระเจ้า - บ้านห้วยมะขาม - บ้านคำหวัน - บ้านแพะ - บ้านห้วยมะพร้าว แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก


 
ทรัพยากรดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ตื่น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น ป่าสามหมื่น ทำให้ราษฎรไม่สามารถมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ ทำให้มีการใช้ประโยชน์น้อยมาก และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย ดินร่วนอยู่บริเวณสอบข้างฝั่งลำห้วย พื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูงในบริเวณหุบเขา จะพบว่าเป็นดินลูกรังหรือหินก้อนใหญ่
ทรัพยากรน้ำ
มีแม่น้ำแม่ตื่นไหลผ่าน พื้นที่ หมู่ที่ 3, 5, 11 และหมู่ที่ ๑๒ เป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล ประกอบกับมีลำห้วยที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ห้วยหมาบ้า, ห้วยมะพร้าว, ห้วยกระทิง, ห้วยมะขาม, ห้วยพระเจ้า, ห้วยแสม, ห้วยโป่ง และห้วยน้ำเย็น
ทรัพยากรป่าไม้
ตำบลแม่ตื่นมีพื้นที่ป่าไม้ตามภูเขาและที่สูง ที่สำคัญได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น ป่าสามหมื่น เป็นป่าประเภทป่าสน ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ไม้ที่พบส่วนใหญ่ เป็นพวกไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้กระยาเลย สัตว์ป่าที่พบ เช่นเก้ง หมูป่า เลียงผา ช้างป่า แต่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ของป่าที่พบ เช่น น้ำผึ้ง หน่อไม้ เปลือกไม้ แร่ธาตุ มีพบเห็นบ้าง แต่ไม่มากนัก
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 11 สาย

บึง , หนอง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 24 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 51 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 17 แห่ง
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 2,645,519 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com