หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2561 ]



โครงการต่อเติมประปาภูเขา บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ ๑๑ [ 5 พ.ย. 2561 ]



ซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลอตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2561 ]



จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๘๓๔๔ ตาก ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]



จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]



จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]



ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๔๖๐ ตาก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2561 ]



ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช่วงปิดเทอม ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]



ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช่วงปิดเทอม ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2561 ]



จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจำกัดวัชพืชสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]

<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)