หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสุก่อสร้าง(ท่อ คสล.1.00 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยมะขาม [ 16 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงกาารต่อเติมระบบประปาภูเขา ม.10 บ้านเลผะชุคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการต่อเติมระบบประปาภูเขา หมู่ 9 บ้านห้วยวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 47