หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อหูฟังอย่างดี สำหรับ รพสต.บ้านคำหวัน สสช.บ้านห้วยมะพร้าว สสช.บ้านห้วยหมาบ้า สสช.บ้านห้วยสินา สสช.บ้านห้วยน้ำเย็น สสช.บ้านห้วยโป่ง สุขศาลาบ้านเกร้มอคี แห่งละ ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายตามโครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนสีม่วง ผ้าต่วนสีขาว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างสนามอากาศยานปีกหมุน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวง บ้านมอป่า ตามโครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน้ำรองรับผู้ติดตามเสด็จ ตามโครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพระบังคล และแผ่นสำเร็จรูปเพื่อทำพื้นสนามอากาศยานปีกหมุน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ) ตามโครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสนามอากาศยานปีกหมุน และแผ่นพื้นสำเร็จรูป คสล. ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อนราชวงศ์ เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ตามโครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างห้องพระบังคล ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อนราชวงศ์ เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ตามโครงการเตรียมรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4