หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถแทร็กเตอร์ล้อยาง(หมายเลขทะเบียน ตค 3460 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานงานครัวตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชีวิต(เยาวชน ผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย [ 24 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47