หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สสช.บ้านห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อหูฟังอย่างดี สำหรับ รพสต.บ้านคำหวัน สสช.บ้านห้วยมะพร้าว สสช.บ้านห้วยหมาบ้า สสช.บ้านห้วยสินา สสช.บ้านห้วยน้ำเย็น สสช.บ้านห้วยโป่ง สุขศาลาบ้านเกร้มอคี แห่งละ ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายตามโครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนสีม่วง ผ้าต่วนสีขาว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4