หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบ ประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบ ประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นพร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรัับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องครัว ห้องพัสดุ อาคารส่งเสริมสุขภาพ อาคาร รพ.สต.และอาคารนวดแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุง เปลี่ยนหลังคา อาคาร รพ.สต.อาคารส่งเสริมสุขภาพ อาคารบ้านพักและอาคารนวดแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31