หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้ง/ต่อเติมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจักสานตะกร้าและการจักสานฝักมีด องค์การบริหารส่วนตำบแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยมะขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9