หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แถบตรวจน้ำตาลในเลือด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซล)ในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทั้ง 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหวัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรับเสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯในพื้นที่ในตำบลแม่ตื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38