องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.แม่ตื่น)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 981-2-72807-4
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น