ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตื่น
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256258,851152,99617,12375,565174,071120,767125,42591,26085,93188,44143,808-1,034,238
256146,16127,02958,97349,72356,33456,10453,71353,91535,06951,53194,285144,337727,174
25609,43022,65841,33532,60539,02551,20152,07649,57546,98053,66448,06339,324485,936
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2559   553,086
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,800,434
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี