ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตื่น
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 26 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,20670,410----------159,616
256258,851152,99617,12375,565174,071120,767125,42591,26085,93188,44161,78563,2711,115,486
256146,16127,02958,97349,72356,33456,10453,71353,91535,06951,53194,285144,337727,174
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,039,022
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,041,298
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี