ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
   
 
 


 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล คิดเป็นจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อัตรา ร้อยละ 100

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งครบทุกครัวเรือน 100%


 

การประปาในหมู่บ้านใช้ระบบประปาภูเขา
 


 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
  (ไปรษณีย์เอกชน)      

บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่ง
  (ตั้งอยู่ ๗ หมู่บ้าน ใช้ระบบ PIN PHONE และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solarcell))


 

โรงสีชุมชนขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
  โทรศัพท์ : 055-577-452 โทรสาร : 055-577-452  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,660,731 เริ่มนับ 27 ก.ค. 2555  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com