องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 17.32 น. โดย คุณ ชยากร ชาญศาสตร์

ผู้เข้าชม 217 ท่าน