สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  
 

http://www.samaphan.net/

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 15.11 น. โดย คุณ ชยากร ชาญศาสตร์

ผู้เข้าชม 718 ท่าน